Kérdések, válaszok

Jelenlegi hely

Gyakori kérdések

A Neptunban a Tanulmányok/Képzés adatok menüpont alatt találod.
Minden hallgató a felvételi értesítővel kapja meg a Neptun kódját és a jelszavát tartalmazó, személyre szóló levelet. A Neptun kezelését rövidített formában tartalmazó hallgatói tájékoztató a honlapon elérhető.
A tanulmányi ügyintéződ meg tudja mondani a Neptun kódodat. Ha a kezdeti jelszót már megváltoztattad, ezt is vissza tudja állítani.
Kollégiumi elhelyezést csak az állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgatók kaphatnak, amennyiben vidéki vagy külföldi állandó lakcímmel rendelkeznek. Az igényeket lehetőleg a beiratkozáskor jelezzétek, férőhelyet csak ebben az esetben tudunk intézni. A kollégiumi elhelyezés ügyében Kerber Szilvia tud segíteni a TO 2-es szobában ügyfélfogadási időben, vagy a kerber.szilvia@tkbf.hu e-mail címen. 
Meghatalmazást vagy más hivatalos iratot közjegyző által hitelesítve, VAGY két tanú aláírásával, személyi adataival ellátva kell benyújtani. 
Ez azért van, mert az órarend nem a Neptunban készül.
A rendszer megengedi, de a beiratkozáskor a tárgyfelvételt is megmutatja a tanulmányi ügyintéződ, közösen is felvehetitek a szükséges tárgyakat, valamint az általad választott szabadon választható tárgyakat. A tárgyfelvételi időszakban önállóan felveheted a tárgyakat.
A tárgyfelvételi időszak utáni két hétig utólagos tárgyfelvételi díj ellenében vehetsz fel tárgyakat. Ennek díja tárgyanként 1500 Ft. A gyűjtőszámládon rendelkezésre kell már állnia a szükséges összegnek, amikor leadod a kérelmet a szükséges tárgyra.
Minden olyan tevékenység lehet praxis, amit az Egyházhoz kötődő Közösségekben végeztek, pl. elvonulások, heti rendszeres gyakorlások.

A képzés során egyszer vehetsz fel Dupla praxist, ezt hosszabb elvonulásra vagy két, párhuzamosan végzett tevékenységre jelent 4 kreditet. Félévente egy Praxis tárgy vehető fel, a sorszáma tükrözze a már felvett praxisok számát.

A 2017/18-as tanévtől kezdődően a tantervben kötelező tárgyként szerepel a Szakmai gyakorlat minden szemeszterben. Olyan helyeken, szervezeteknél végezheted el, ahol valamilyen segítő tevékenységben vehetsz részt és van felsőfokú végzettségű gyakorlatvezető szakember, aki a végzett tevékenységet igazolja. Az igazoláshoz használható nyomtatványt a Segédletek/Dokumentumok menüpontban lehet letölteni.
A megszerzett jegyeket az indexbe annak a tanárnak kell beírnia, aki neve alatt a tantárgy szerepel.

Gyakorlati jegyeket és aláírást az utolsó órán, valamint a tanár által megadott jegybeírási időpontokban lehet beírni, legkésőbb január 15-ig, a TVSZ-től eltérő rektori utasítás szerint.

Kollokviummal záródó tárgyakból, dolgozatra megajánlott jegyet a kollokviumhoz kiírt vizsgaidőpontokban, valamint jegybeírási időpontokban lehet a jegyet beiratni, a vizsgaidőszak végéig. 

Ha olyan elvonuláson vettél részt, mely nem a csoportodnak volt meghirdetve, egy külön igazolást kell kérned az elvonuláson, és ezt betenni az indexbe. Ez alapján tudja az a tanár beírni a teljesítést, aki neve alatt fut az az elvonulás, aminek el szeretnéd ismertetni. (Előzetes megbeszélés szükséges a külsős elvonulások elfogadásához!)

A praxis tárgyak teljesítésének beírásához és a szakmai gyakorlathoz is külön lapon igazolás kell a tevékenységről annak vezetőjétől, amit az index leadásakor kell betenni az indexbe, a teljesítést a TO-n írja be az illetékes tanár.

Az igazoló lapokat az index zárásakor kivesszük az indexből, és átkerül a személyes mappába, mert a tanulmányi adminisztráció része. 

A passzív féléves státusz nem jelenti a hallgatói jogviszony megszűnését, ezért ekkor is jogosult van a társadalombiztosítási ellátásra. A társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvényben megtalálható, hogy egészségügyi ellátásra jogosult "a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár". (A 16. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanuló és hallgató a tanulói jogviszony, illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.)
Az állami ösztöndíjasok számára az Oktatási Hivatal állított össze egy ismertetőt, melyet a Segédletek/Dokumentumok között találhatod, illetve kinyomtatva a TO faliújságján.

 

Pénzügyi információk

10403181-00029921-00000007
 A bankban a kitöltéskor ügyelni kell arra, hogy a Közlemény mező elején legyen: NK-saját neptun kód (Pl.: NK-ABC123) Ha szóköz, vagy bármi más karakter szerepel a mező elején, a rendszer nem ismeri fel a befizetőt, a beérkezett összeget manuálisan kell azonosítanunk, ami időigényes folyamat.

Számlatulajdonos neve: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

IBAN szám: HU48 10403181-00029921-00000007

SWIFT KÓD: OKHBHUHB

Közlemény rovat: NK-ABC123, Saját Neve (ahol ABC123 helyén a saját Neptun kódja szerepel)

Az egyéni gyűjtőszámla feltöltése csakis banki átutalással történhet! Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés, VIBER utalás) utalási formát  SZIGORÚAN ELUTASÍTUNK, ÉS REKLAMÁCIÓT NEM FOGADUNK EL! 

A gyűjtőszámlára befizetett összeg visszautalására a Pénzügyek -> Tranzakciós lista menüpontban van lehetőség. A felületen először ki kell választani a "Gyűjtőszámlák:" felirat mellett a gyűjtőszámla számát, majd ezután megjelenik kicsit lejjebb a "Visszautalás" gomb.

A gombra kattintás után az ablakban ki kell tölteni a visszautalandó összeget, valamint ki kell választani a célbankszámla számát.

Még ebben az esetben is van megoldás! A honlapról letölthető formanyomtatvány kitöltésével lehet kérvényezni a hibásan átutalt összeg sztornózását. A kitöltött lapot a Tanulmányi Osztályon kell leadni. Elbírálás után az kb. 1-2 héten belül kerül vissza a saját bankszámlára.
A főszámlára érkezett hallgatói befizetéseket visszautaljuk arra a számlaszámra, amelyről az utalás érkezett. Ennek átfutási ideje 30 nap.
Hibás kitöltés esetén - amennyiben a program egyáltalán nem tudja azonosítani a befizetést - az összeg függőszámlára kerül. A tanulmányi ügyintéződnek jelezd a problémát, hogy azonosítható legyen a befizetésed.
Az átutalási idő kb. 3 munkanap!

 

Csatlakozási problémák

Nem. Mivel a Neptun alapvetően böngésző-alapú, akár lassabb modemes kapcsolattal is használható. Amennyiben mégsem lehet az adott helyről elérni, fel kell keresni a hálózat rendszergazdáját, és megkérni, hogy engedélyezze a HTTPS oldalak letöltését.
Nem. A használathoz elegendő egy egyszerű böngészőprogram, amely manapság már minden telepített operációs rendszer része. Fontos, hogy úgy legyen beállítva, hogy a titkosított oldalakat (HTTPS) is tudja kezelni.
A Neptunba a honlapunk (LINK IDE) jobb felső részén található 'Belépés a Neptunba' felirat alatti linkek egyikére kattintva lehet belépni hallgatóként és/vagy oktatóként.