Az aktuális félév rendje

Jelenlegi hely

Az általános ügyintézési nyitvatartás:

Nappali tagozatosok számára Esti tagozatosok számára
TO 7-es iroda: Balogh Petra TO 2-es iroda: Kerber Szilvia

Kedd: 11.00 - 13.00

Szerda: 11.00 - 13.00

Csütörtök: 11.00 - 13.00

Csütörtök: 13.00 - 16.00

Képzési hétvégéken:

Vasárnap 12.30 - 16.45

 

 

 

 

 

 

Bővített nyitvatartás az indexfelvételhez 2017. december 4-10. között: 

Nappalisoknak  10.00 - 13.00-ig és 14.15 - 15.00-ig hétfőn, kedden, szerdán.

Estiseknek 8.30 - 16.00-ig szombaton és vasárnap.

2017. DEC. 7-ÉN ÉS 8-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS PÉNTEKEN NEM LESZ NYITVA A TO!

Az órarend elérhető és végleges. (2017. október 14.)

Nappali órarend

Esti órarend
 

Elsősöknek

Beiratkozás

Nappali tagozatosok: 2017. szeptember 1. 14.00 órától a TO 7. szobában Balogh Petránál

Esti tagozatosok: 2017. szeptember 2. 9.00 órától a TO 2. szobában Kerber Szilvinél

Főiskolai tanulmányokra felkészítő tréning (Az elsősöknek kötelező!)

Esti tagozatosok: 2017. szeptember 2. 13.00 - 17.30

Nappali tagozatosok: 2017. szeptember 7. 14.30 - 19.00

Minden évfolyamnak

Regisztrációs hét: 2017. augusztus 28 - szeptember 3.

Az önköltség befizetésének határideje: 2017. szeptember 3. (diákhiteleseknek külön kérelem alapján)

Tárgyfelvétel: 2017. augusztus 28 - szeptember 17. (Egy héttel hosszabbítva) 

FIGYELEM, A TÁRGYFELVÉTELT CSAK SZEPTEMBER 4-ÉTŐL KEZDJÉTEK EL. (A Neptunban és a Diákinfón kiment erről is az értesítés, figyeljétek a leveleiteket!)

Tárgyleadás: 2017. szeptember 24-ig.

Szorgalmi időszak: 2017. augusztus 28 - december 10.

Estis képzés időpontjai:

2017. szeptember 2-3. (beiratkozás, tárgyfelvétel)

2017. szeptember 16-17.

2017, szeptember 30- október 1.

2017. október 14-15.

2017. október 28-29.

2017. november 11-12.

2017. november 25-26.

2017. december 9-10.

Őszi szünet: 2017. november 2-3.

Indexfelvétel: 2017- december 4- 22.

(Ezt követően is lehetséges az indexfelvétel, de a TO csak korlátozottan, hetente egyszer lesz nyitva, ezért javasoljuk, hogy aki vizsgázni szeretne, vegye fel az indexét december 22-ig!)

Vizsgaidőszak: 2017. december 11 - 2018. január 28.

Indexleadás: 2018. január 29. 

1. lépés:
Sikeres neptunos regisztráció

A féléves státuszod "folyamatban" lesz, a regisztrációs díj kiírásra kerül a Neptunban. 

2. lépés:
5000 Ft regisztrációs díj befizetése a Neptun gyűjtőszámlára (ha korábban nem töltötted fel), és a kiírt tétel teljesítése. A féléves státuszod ekkor lesz "elfogadva" . A tárgyfelvételt csak aktív státusszal tudod elkezdeni.

A sikeres regisztrációhoz a segédletben minden információt megtalálsz.

Fontos!! Határidő után nincs lehetőség új regisztráció érvényesítésére!


Az elsősök a beiratkozáskor csoportosan, TO-s segítséggel veszik fel a tárgyaikat.

Csak olyan tárgyakat tudsz felvenni, melyeknek nincs előfeltétele, vagy a hozzá kapcsolódó alapozó tárgyat már teljesítetted.

A nappali tagozaton különösen fontos, hogy csak annyi tárgyat vegyél fel amennyit teljesíteni is tudsz, ugyanis a tanulmányi ösztöndíjak alapja a féléves korrigált kreditindex. Amennyiben egy vagy több tárgyat nem teljesítesz, az rontja az esélyeidet.

A tantárgyfelvételhez segédletet használhatsz. 

Fontos!! A tárgyfelvételt nagyon körültekintően végezd, mert a megadott időszakok után nincs lehetőség utólagos tárgyfelvételre/tárgyleadásra!


A szorgalmi időszak 15 tanítási hétből áll, melynek első hete a regisztrációs hét, amikor még nincs tanítás.

Az órarend szerinti órákon kívül a szorgalmi időszakban sor kerülhet elvonulásokra és más tömbösített, hétvégén egybefüggően tartott gyakorlati órákra is. A gyakorlati jeggyel és az aláírással záródó tárgyak óráin a részvétel kötelező. Az óralátogatási kötelezettséget az adott tárgy tantárgyleírásában (link) határozza meg az oktató.

A nappali tagozaton 14x90 perc, az esti tagozaton 7x90 perc a kötelező óraszám tantárgyanként minden szemeszterben.

Néhány tantárgyhoz a Moodle-n keresztül kapsz segédanyagokat, feladatokat, ezeket a megadott határidőn belül kell teljesítened ahhoz, hogy a tárgyat teljesíteni tudd.


A vizsgaidőszak minden szemeszter után 7 héten át tart. A vizsgaidőszak első hete a póthét, amikor a szorgalmi időszakban esetleg elmaradt órákat pótlólag meg lehet tartani.

A gyakorlati jegyeket a vizsgaidőszak első hetének utolsó napjáig kell megszerezni, ezekre a tárgyakra a Neptunba NEM kell vizsgaidőpontot hirdetni.

A kollokviummal záródó tárgyak teljesítése szóbeli és/vagy írásbeli vizsgán történik, melyre az oktatók vizsgaidőpontokat hirdetnek a Neptunban. Egy tárgyhoz legalább két időpontot kell meghirdetni, szükség esetén harmadik (utóvizsga) időpontot is. A hallgatónak a Neptunban a vizsga időpontja előtt legalább 48 órával jelentkeznie kell a meghirdetett vizsgák valamelyikére.